Tėvas pasisiūlė vaiką išmaudyt. Na jis ten vonioj maudo, o žmona virtuvėj
tvarkosi ir džiaugiasi:
- Vai kaip gerai, vyras vaiką išmaudys, kad taip dažniau. Man nereikės.
Ir sugalvoja nueiti pasižiūrėti, kaip jam ten sekasi. Na nueina, o vyras pasiėmęs dvi reples, vaiką už ausų laiko ir
įmerkia į vandenį, ištraukia, vėl įmerkia, vėl ištraukia. Motina pakraupus:
- Durniau!!! Vaikui ausytes nuplėši!
Vyras:
- Pati tu durna, verdančio vandens pripylei, nori, kad rankas nusiplikyčiau?

Daugiau...

Nusisamdė viena šeimininkė parketo meistrą. Išklojo meistras virtuvę ir
nusprendė atsipūsti. Čiupt čiupt už kišenių - niekur nėr cigarečių. Staiga
mato - vidury virtuvės po linoleumu kalnelis iškilęs. Na, mano, negi dėl
pustuščio pakelio cigarečių visą dangą plėši. Pasiėmė plaktuką, pora gerų
smūgių - ir grindys lygios. Čia įeina šeimininkė:
- Va imkit, meistreli, savo cigaretes, kurios koridoriuje buvo. O jūs mano
žiurkėno čia nematėte ?

Daugiau...

Mirties patale senukas pažadėjo žmonai, kad, patekęs į dangų, prisisapnuos
jai ir papasakos, kaip ten ir kas, po kiek.
Ir akurat, kelios dienos po laidotuvių sapnuoja jinai velionį ir kalbasi su
juo:
- Mielasis, kaip malonu tave girdėti. Sakyk, kaip ten?
- Faina, nu...
- Kokia dienotvarkė?
- Nu ką, keliamės anksti ir krušamės.
- Krušatės? O tai ką paskui?
- Paskui pusryčiaujam.
- Tai dar prieš pusryčius? O kas pusryčiams?
- Pusryčiams tai salotos.
- Na, o kas paskui?
- Krušamės.
- Vėl? O paskui?
- Paskui jau pietūs.
- Iki pat pietų? O šiaip, ką jūs ten valgote?
- Na, salotas, kartais kokias daržoves.
- O, tai liuks, kaip sveika. O paskui?
- Krušamės iki vakaro. Tuomet ir vėl salotos.
- Kaip, ir vėl? Na ir dangus, atleisk viešpatie, jūs ten nieko neveikiat,
tik užkandžiaujate ir krušatės.
- O kas tau sakė, mieloji, kad aš danguje? Aš dabar Australijoje triušis.

Daugiau...

Nuskendo laivas. Prie vienišos salelės priplaukia per stebuklą išsigelbėjęs vyras. O saloje jį sutinka taipogi per stebuklą išsigelbėjusi žmona.
- Ir kur gi tu visą parą basteisi? Laivas juk nuskendo dar vakar!?

Daugiau...

Sėdi parke ant suoliuko du gėjai. Vienas apsižvalgęs aplinkui sako kitam:
-Klausyk, mielasis, gal gali man savo mažąjį pirštuką įkišti į užpakalį?
Na tas įkišo ir ten visaip kraipo.
-Gal dabar gali visą plaštaką įkišti?
Negi gaila draugui... įkišo ir ten jį tenkina.
-O gal dabar gali visą ranką iki alkūnės sukišti?
Nu gerai, sukišo jis visą ranką ir makaluoja visaip.
-Tai va, o dabar staigiai trauk!
Tas ištraukia, o ant rankos galo auksinis "rolex" laikrodis kabo. Tas kitas draugelis atsisuka ir sako:
-Happy birthday to you, happy birthday to you......

Daugiau...

Kontoroje pasikeitimai: naujas Bosas.
Surenka visus ir griežtu tonu sako:
- Tai vat, ta tvarka, kuri buvo - ....nia, dabar bus nauja. Dirbsime taip:
1dienis - nedirbame. Ilsimės po savaitgalio.
2dienis - ruošiamės darbui.
3dienis - dirbame.
4dienis - ilsimės po 3dienio darbo dienos.
5dienis - nedirbame, ruošiamės išeiginėms.
Viskas visiems aišku???
Vienas, sėdintis salės gale, atsargiai kelia ranką.
- Nu kas neaišku?
- Ir ilgai mes taip trečiadieniais arsime?

Daugiau...

Eina čiukčia ant kaklo pasikabinęs per virvutę šakutes. Prie jo pribėga
mažas vaikas ir tampydamas už kelnių klausia:
- Dėde, dėde, kas pas tave čia kabo?,- įkyriai klausia vaikas
- Žiūronai!!!
- Kaip jais naudotis?
- Tuoj parodysiu.
Ir durdamas su abiem šakutėm vaikui į akis:
- Še, žiūrėk!
- Kad nieko nesimato!, - sako vaikas.
- Tuoj ryškumą pareguliuosiu, - imdamas už šakučių ir jas sukiodamas
atsako čiukčia.

Daugiau...

Kieme didelis triukšmas. Petriuko mama išlenda pro langą ir mato, kad
žmonės piktinasi, o Petriukas pagavęs mergaitę už plaukų daužo į smėlio
dėžės kraštą. Galva mergaitei kruvina, ji jau nebesipriešina... Tada
Petriuko mama neiškentė ir riktelėjo :
-Petrai, bl..., ką darai?! Juk sušilsi, susirgsi, kas tave po to gydys?!

Daugiau...

Važiuoja blondinė kaimo vietove. Ji ką tik nusidažė savo plaukus rudai, nes jai įgriso, kad visi šaiposi iš jos. Po kiek laiko ji išalksta ir sustoja prie fermerio ūkio.
-Sveiki,- sako ji fermeriui,- jei aš atspėsiu, kiek yra avių jūsų bandoje, ar jūs man padovanosite vieną?
-Ok,- sako fermeris.
Ji akimirksniu suskaičiuoja visas avis ir sako:
-91!
Fermeris apšalęs apsižiūri aplink:
-Gerai. Imk vieną avį.
Kai blondinė su laimikiu suka link savo mašinos, fermeris klausia jos:
-Jei aš atspėsiu, kokia jūsų tikroji plaukų spalva, ar galėsiu iš jūsų susigrąžinti savo šunį?

Daugiau...

Dvi blondinės važiuoja kaimo vieškeliu. Staiga jos pamato pievoje valtį irkluojančią šviesiaplaukę merginą. Viena sako:
- Matai, tokios blondinės kaip ji, griauna mūsų autoritetą.
Kita draugė antrina:
- Taip, tai siaubinga. Jei aš mokėčiau plaukti, pasiekčiau ją ir nuskandinčiau.

Daugiau...

Parsiveda kompiuterastas namo merginą, pradeda jie mylėtis. Besimylint merginai užeina epilepsijos priepuolis, pradeda ji kratytis. Nu kompiuterastas galvoja, kad patinka jai matyt ir toliau dulkinasi.. Nu jis pasimylėjo kiek galėjo, ogi žiūri - merginai tas pats, niekas nepraiena, vis kratosi. Skambina kompiuterastas daktarui:
- Alio, daktare, atvažiuokit, čia kažkas atsitiko mano merginai...
- Nu, papasakokite, kas jai darosi, - prašo daktaras.
- Žinot, daktare, aš manau, kad jai pakibo orgazmas....

Daugiau...

Važiuoja bičas su auto sau gatve. Staiga dvi panelės iš kažkur iššokusios vos nepalenda po mašinos ratais. Bicčas šiaip taip išvengia susidūrimo, susinervinęs pristabo ir iškišęs galvą pro langiuką rėkia:
- Nu kur jūs lendat? Mašinos nedulkina, o suvažinėja.
- Kaip šiais laikais dulkina, tai geriau tegul suvažinėja.

Daugiau...
©2012 bajeriai.lt visos teisės saugomos. Susisiekite: esminis